Language:

ЯКІСТЬ

ПрАТ «Молнія» має випробувальну лабораторію, акредитовану Головною організацією метрологічної служби У країни атестат акредитації № ГОМС 20-17 ВЛ 23.10.2015 та оснащену високоточним імпортним (Німечина, Японія) обладнанням для проведення фізико-механічних випробувань сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Випробувальна лабораторія має право укладати з іншими акредитованими лабораторіями або підприємствами договори на проведення аналогічних робіт.

           Ми – відповідальні виробники, тож значну увагу приділяємо якості застібки, яка виготовляється відповідно вимогам ДСТУ 4146-2003 та зразку-еталону. І якості мононитки, яка виготовляється відповідно вимогам ТУ У 24.7-05407746-001:2009.

         

Застібку піддають операційному, приймальному і періодичному контролю.

          Операційний контроль проводиться на кожній дільниці контролером ВТК щогодини, для перевірки розмірів і зовнішнього вигляду напівфабрикатів та готової продукції. Для точного вимірювання застосовують товщиномір і лупу, мікрометр, штангенциркуль, шаблони для вимірювання внутрішніх розмірів. При

виявленні невідповідності технічного процесу, з’ясовується причина і усувається дефект.

          Приймальний контроль проводиться на кожній дільниці контролером ВТК вибірково 10% з кожної партії згідно ДСТУ 4146-2003. Партія продукції відповідає вимогам стандарту, якщо кількість дефектних одиниць в виборці менша або рівна приймальній. При виявленні браку, партія повертається на відбракування і повторний приймальний контроль. На кожну прийняту партію

заповнюється паспорт якості.

           Періодичний контроль проводиться щоквартально і документально оформлюється протоколом. Для випробування відбирається по 25 зразків кожного типу застібки. Періодичний контроль включає в себе перевірку наступних фізико-механічних показників:

1. Зусилля розриву замкнутих ланок. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при навантаженні не відбувається роз’єднання замкнутих ланок, відрив ланки з тканої стрічки або розрив стрічки.

2. Міцність з’єднання нижнім нероз’ємним або роз’ємним обмежувачем. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при навантаженні не відбувається розпрямлення клясерів нижнього обмежувача, роз’єднання обмежувача або відрив його від тканої стрічки

3. Зусилля зсуву нижнього нероз’ємного або роз’ємного обмежувача. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при навантаженні не відбувається зсув обмежувача, розрив стрічки, розгинання клясерів.

4. Зусилля фіксації замка верхніми обмежувачами. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при навантаженні не відбувається зсув верхніх обмежувачів або замок не проходить через них.

5. Зусилля переміщення замка. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо зусилля переміщення замка не перевищує вказане в таблиці №1.

6. Зусилля фіксації замка. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при навантаженні, регламентованому в п. 6.3.13, не відбудеться переміщення замка по ланці.

7. Міцність замка. Застібка відповідає вимогам стандарту, якщо при

навантаженні не відбувається відрив кришки або ручки замка.

8. Задане напрацювання 500-700 циклів. Застібка відповідає вимогам

стандарту, якщо після випробування не відбувається розрив тканої стрічки. Після напрацювання допускається зниження показників зусилля розриву замкнутих ланок до 7% (п. 6.3.12).

9. Термостійкість. Після випробування застібка повинна зберігати здатність відкриватися і закриватися вручну.

10. Хімічна стійкість. Випробування проводиться перхлоретиленом. Після випробування застібка повинна зберігати колір фарбування, розкриватися і закриватися без ускладнень.

11. Стійкість фарбування.

 

Методи контролю мононитки:

1. Контроль діаметра мононитки. Проводиться за допомогою мікрометра і товщиноміра з кожної одиниці продукції по 10 замірів. Відхилення середнього фактичного діаметра від номінального повинно відповідати даним стандарту.

2. Перевірка питомого розривного навантаження і відносного видовження мононитки при розриві. З кожної одиниці продукції відбирається 5 зразків. Показники повинні відповідати даним стандарту.

3. Перевірка лінійної усадки мононитки при нагріванні в повітряному середовищі. З кожної одиниці продукції відбирається 5 зразків. Показники повинні відповідати даним стандарту.

4. Перевірка лінійної усадки мононитки при кип’ятінні. З кожної одиниці продукції відбирається 5 зразків. Показники повинні відповідати даним стандарту.

5. Перевірка некруглості мононитки. Проводиться за допомогою мікрометра з кожної одиниці по 3 зразки. Допустима некруглість повинна відповідати даним стандарту.

6. Визначення вологи в висушеному грануляті. Масова доля вологи у висушеному грануляті становить 0,005%

ТУ У 24.7-05407746-001:2009 таблиця №2.

ПОШУК: